Afscheid Herman Schreurs


In een oorkonde werd benadrukt hoeveel toneelgezelschap Horizon aan Herman “Mon” Schreurs te danken had. Een cadeau voor hem en een ruiker voor echtgenote Mia waren meer dan verdiend.