Geen toneel in 2022


Op 22 december 2021 was het definitief: repeteren voor het stuk “In de Sacoche” kon niet langer. En geen repetities betekent uiteraard geen toneel. Laat ons hopen dat het in 2023 wél zal kunnen en dat we jullie gezond en wel terugzien.