In memoriam Jozef De Volder


Er werd voor een waardig afscheid voor Jozef gezorgd en, na vijven en zessen, werd zijn schamele erfenis verdeeld onder zijn kinderen. Ons trouw publiek kon dat allemaal meemaken tijdens de vier voorstellingen van “Hartelijk gecondoleerd“. De reacties waren hoofdzakelijk positief en er werden reeds afspraken gemaakt voor volgend jaar!