Viering Lambert Janssen


Een voorzitter die na meer dan 20 jaar zijn functie neerlegt: dat moet gevierd. Bij een hapje en een drankje bedankte het bestuur Lambert Janssen met geschenken en een oorkonde en kreeg echtgenote Betsy een mooie ruiker.