Viering Lambert Janssen

Een voorzitter die na meer dan 20 jaar zijn functie neerlegt: dat moet gevierd. Bij een hapje en een drankje bedankte het bestuur Lambert Janssen met geschenken en een oorkonde en kreeg echtgenote Betsy een mooie ruiker.


Toneel in 2020

Noteer nu al de data van de voorstellingen in 2020 zaterdag 8 en zondag 9 februari vrijdag 14 en zaterdag 15 februari Zodra het stuk gekozen werd, hoort u er meer van.


In memoriam Jozef De Volder

Er werd voor een waardig afscheid voor Jozef gezorgd en, na vijven en zessen, werd zijn schamele erfenis verdeeld onder zijn kinderen. Ons trouw publiek kon dat allemaal meemaken tijdens de vier voorstellingen van “Hartelijk gecondoleerd“. De reacties waren hoofdzakelijk positief en er werden reeds afspraken gemaakt voor volgend jaar!