De kus van een Rus, the movie

Als u nog eens wil genieten van De kus van een Rus klikt u de link aan bij Media, gefilmde voorstellingen. Veel kijkplezier!


2020 – Algemene Vergadering

28 juni 2020 was de datum die we prikten voor onze Algemene Vergadering, met bestuursverkiezing en goedkeuring van de statuten. Corona heeft er ander over beslist. Om onze leden niet helemaal in de kou te laten staan, bezorgen wij hun enkele attenties en hopen maar dat we volgend jaar wél […]


2021 – Toneel

Het is de bedoeling dat in 2021 het stuk In de Sacoche van Paul Anrys gespeeld wordt op volgende data: zaterdag 20 en zondag 21 februari zaterdag 27 en zondag 28 februari. Ondanks de onzekerheid die er heerst door corona, werden de repetities enthousiast gestart op 15 september. Nu maar duimen dat […]