Horizon


Er waren eens…

 

…twee mensen, Jenne Geerkens en Benny Spreeuwers, beiden gebeten door de toneelmicrobe, ontmoetten elkaar toevallig in het jaar 1980 in de bibliotheek, die toen nog in de bovenlokalen van zaal Vona en van het parochiehuis gehuisvest was. Enkele maanden later was de geboorte van toneelgezelschap Horizon een feit. Dat het toeval soms een beslissende rol speelt, werd zelfs in het toneelwereldje van Opglabbeek weer eens bewezen.

 

In 1982 werd het eerste stuk “Kleinkinderen groeien niet aan de boom” ten tonele gebracht. Horizon tracht jaarlijks minstens één toneelstuk, meestal een klucht of blijspel, te brengen en slaagt daar ook in.

 

Onze deelname aan het provinciaal toneeltornooi in 1985 met het stuk “Maak plaats voor mevrouw” was een succes: een derde plaats op veertig deelnemers was de bekroning en een eerste plaats voor het mooiste decor. Dit decor werd door onze eigen technische ploeg ontworpen en opgebouwd. De opvoeringen van de musical “De aarde moet gered” in zaal Vona en in het Cultureel Centrum van Hasselt in 1992 kenden bijzonder veel bijval. De teksten hiervoor werden geschreven door onze dorpsgenote Yvonne Willems. Kinderen en jongeren kregen in deze productie eveneens de kans om op de planken te staan. Een even groot succes werd geboekt in 2012 met de opvoeringen van de eerste “Gelabbiker Revue”, met als titel :’Vrollie, Mans en Wichter, allemoal welkoem in den Ichter’, waarbij meerdere plaatselijke zangkoren en dansscholen betrokken waren.

 

Voor de toekomst hopen wij dat we de mensen van Opglabbeek en omstreken nog steeds dezelfde boodschap kunnen meegeven: ‘zet je zorgen even aan de kant en geef je lachspieren de vrije hand’.