Algemeen

Dit zijn de algemene nieuwsberichten


Toneel in 2023

in 2021 en 2022 kwam het uiteindelijk niet “In de Sacoche”, maar we blijven duimen dat we het stuk in 2023 wél zullen kunnen opvoeren, en wel op zaterdag 4, zondag 5, zaterdag 11 en zondag 12 februari. Tot dan!


Geen toneel in 2022

Op 22 december 2021 was het definitief: repeteren voor het stuk “In de Sacoche” kon niet langer. En geen repetities betekent uiteraard geen toneel. Laat ons hopen dat het in 2023 wél zal kunnen en dat we jullie gezond en wel terugzien.