Voorstelling Carpe Theatrum

Carpe Theatrum is een gezellige, enthousiaste en jeugdige bende die één grote passie deelt: theater!

De jongerentheatergroep telt momenteel 30 supertoffe leden die verdeeld zijn in twee groepen. De lusa’s (licht uit en spot aan) zijn onze jongste leden tussen 10 en 15 jaar. Zij zijn momenteel met 18 en repeteren iedere vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. De oudste groep telt 9 leden tussen 17 en 24 jaar. Zij oefenen op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Carpe Theatrum tracht de begeleiding van de jongeren zoveel mogelijk in eigen handen te nemen. De theaterstukken worden samen met de jongeren geschreven en ze zijn hun eigen regisseur. Een hele uitdaging, maar met een schitterend resultaat.

 

Samenstelling bestuur en contactgegevens

Het brein, de bedenkers en de doeners van Carpe Theatrum zijn 5 bestuursleden: Selou Maesen, Tess Hilkens, Inge Everts, Sigrid Meermans en Anne Geysmans hebben samen hun droom uitgewerkt en deze droom heeft vorm gekregen onder de naam ‘Carpe Theatrum’. Zij staan wekelijks paraat om de Lusa’s en de jongeren te begeleiden. Ook regelmatig vergaderen, uitwerken van de theatervoorstellingen, deelnemen aan de Jeugdraad en organiseren van allerhande activiteiten behoort tot hun takenpakket.

 

Carpe Theatrum contacteren doe je via

Het bestuur van Carpe Theatrum

 • Inge Everts, voorzitter, tel. 0494 13 84 33
 • Tess Hilkens, secretaris
 • Anne Geysmans, penningmeester
 • Selou Maesen, bestuurslid
 • Sigrid Meermans, bestuurslid

 

Overzicht activiteiten

 • Nieuwe voorstelling – april 2015 – Den Ichter, Opglabbeek

Op zaterdag 25 april en zondag 26 april 2015 geeft Carpe Theatrum een nieuwe voorstelling in Den Ichter te Opglabbeek. Het stuk wordt in eigen beheer ontwikkeld en de repetities zijn  in september 2014 van start gegaan.

 • Sportsketches – september 2014 – Den Ichter, Opglabbeek

Sketches over sport gebracht door de Lusa’s tijdens de uitreiking van de gemeentelijke prijzen voor sportkampioenen.

 • De Talentenshow – mei 2014 – Loweta, Opglabbeek

Een voorstelling van Sigrid Meermans en Inge Everts, geschreven samen met de kinderen, gebracht door de Lusa’s. De opbrengst van deze voorstelling was ten voordele van Weeshuis Osjosma te Haïti.

 • Als dromen waarheid worden – oktober 2013 – Den Ichter, Opglabbeek

Een voorstelling van Marius De Geest gebracht door de Lusa’s onder regie van Sigrid Meermans en Inge Everts.

 • Liefde in-zicht – oktober 2013 – Den Ichter, Opglabbeek

Voorstelling van Hugo Weerens onder regie van Hugo Weerens gebracht door de 16 + groep.

Repetities

 • Lusa’s (10 jaar tot 15 jaar)

Elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur, uitgezonderd schoolvakanties.

Locatie: De Spil – Chirolokalen Opglabbeek, Dorpsstraat 41, 3660 Opglabbeek.

 • 16 + groep

Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, ook tijdens schoolvakanties.

Locatie: Swaplokaal bij de Chirolokalen Opglabbeek, Dorpsstraat 41, 3660 Opglabbeek.