• Op 2 september 2006 werd, onder impuls van het bestuur van Horizon, een bijeenkomst gehouden met het doel  een jeugdafdeling.op te richten
  • In 2007 vond de eerste voorstelling plaats: “Ubuntu” of vervlochten menselijkheid, in een regie van Hugo Weerens.
  • In 2008, tijdens de week van de bibliotheek, stond de jeugd op de bühne in het Troempeelke met een bloemspeling “Ons verhaal van Dirk Bracke”, in een regie van Thomas Goyvaerts. Dit was een project van vzw. Code.
  • Tijdens de bestuursvergadering van Horizon op 3 september 2008 werd er voor de jeugdafdeling een nieuwe naam gekozen, nl. ONSIEN (ons zien – on scène).
  • In 2009 kwam het toneelsprookje “Hou niet van me waar een sneeuwvlok vallen zal” tot stand. Dit was een organisatie i.s.m. de jongerenkunstgroep Element en de toneelgroep Tijl en Nele. De regie was in handen van Thomas Goyvaerts.
  • Simone Verheyen regisseerde in 2010 de jeugdkomedie “Ody van Ithaka” en in 2011 het stuk “Toekomst?”.
  • In 2012 werd het actuele verhaal “Apocalyps 2012” ten tonele gebracht. Juliette Sinko stond in voor de regie.
  • Eveneens in 2012 verleende Onsien zijn medewerking aan een animatiefilmpje dat werd vertoond tijdens de open deurdagen bij de opening van het G.C. den Ichter.
  • Op 1 maart 2013 hield Onsien op te bestaan en zag Carpe Theatrum het levenslicht. De huidige bestuursleden van Carpe Theatrum zijn de eerste leden van deze jeugdtheatergroep. Na de jaren onder de vleugels van Horizon te werken, vonden enkele jongeren dat de tijd rijp was om op eigen benen te staan.